2023. 06. 24

“Имэйл мэдэгдэл” цэс нэмэгдлээ

kom.mn платформд “Имэйл мэдэгдэл” цэс нэмэгдэж хэрэглэгчид маань “Шинэ захиалга ирлээ” болон “Барааны үлдэгдэл 0 боллоо” имэйл мэдэгдлийг хүлээн авах боломжтой боллоо.

“Имэйл мэдэгдэл” цэс нь “Удирдлагын самбар”-ын “Тохиргоо” хэсэгт байршиж байгаа. Имэйл мэдэгдлийн үндсэн тохиргоо нь “Идэвхгүй” бөгөөд та бүхэн өөрийн хэрэгцээндээ тааруулан шинэ захиалга ирэх болон барааны үлдэгдэл 0 болсон тохиолдолд имэйлээр мэдэгдэл авах эсэхээ тохируулах боломжтой.

Худалдан авагч сонгосон бараагаа сагслаад “Захиалгаа баталгаажуулах” цонхонд хүргэлтийн мэдээллээ оруулан “Захиалгыг батлах” товчлуурыг дарснаар захиалга үүсдэг.

Хэрвээ хэрэглэгч маань имэйл мэдэгдэл авахаар тохируулсан бол энэхүү шинэ захиалгын мэдэгдэл бүртгэлтэй имэйл хаягаар очно. Ингэснээр та бүхэн худалдан авагчийн захиалга бүрийг алдалгүй, хурдан шуурхай мэдэх боломжтой боллоо.

Харин “Барааны үлдэгдэл 0 боллоо” мэдэгдэл нь барааны нөөц, үлдэгдлээ хянадаг хэрэглэгчдэд хамааралтай бөгөөд маш хэрэгтэй мэдэгдэл юм.

Учир нь барааны нөөц дууссан тохиолдолд бараа “Дууссан” тэмдэглэгээтэй болж худалдан авагч тухайн барааг худалдан авах боломжгүй болдог. Энэхүү имэйл мэдэгдлийн тусламжтайгаар та бүхэн барааны нөөцийн мэдээллийг шинэчлэх болон барааг дэлгүүрээс буулгах зэрэг өөрчлөлтийг цаг алдалгүй шуурхай хийх боломжтой боллоо.

Та бүхэн барааны нөөц, үлдэгдлээ хянахыг хүсвэл “Барааны мэдээлэл шинэчлэх” цонхны “Барааны нөөц” хэсэгт үлдэгдлээ оруулж өгөөрэй. Барааны нөөц нь амжилттай захиалга буюу захиалга баталгаажих үед хасагддаг. Барааны нөөц, үлдэгдлээ оруулж өгснөөр илүү захиалга авах буюу дууссан бараанд захиалга авч бизнес эрхлэгч болон худалдан авагчид аль алинд нь хүндрэл учрахаас сэргийлж өгдөг давуу талтай.

Бидний шинэ хөгжүүлэлт хэрэглэгчдэд маань таалагдаж худалдан авагчдад нь хэрэгтэй байна гэдэгт найдаж байна.

Таны бизнес тэлж, таны бизнес цэцэглэх нь бидэнд урам зориг нэмж улам ихээр хичээдэг шүү.

Бидэнтэй хамт хөгжиж байгаа хэрэглэгч та бүхэндээ баярлалаа.

Блогийн бусад нийтлэлүүд

© 2023-2024 КОМ МН Платформ ХХК.