2022. 12. 04

Дэлгүүр хайлттай боллоо

Үйлчлүүлэгчид дэлгүүрийн бүх бараанаас хайлт ашиглан хэрэгтэй бараагаа хялбар олох боломжтой боллоо.
Хайлтын товчлуур нь цэсний баруун хэсэгт байрлаж байгаа.

Хайлт нь бүх бүтээгдэхүүний бүх мэдээллээс хайх бөгөөд хайлтын үр дүн нэгтгэсэн байдлаар харагдана.

Ингэснээр үйлчлүүлэгчид маань хайсан бараагаа илүү хялбараар илүү хурдан олж онлайнаар үйлчлүүлэхэд илүү тухтай боллоо.

Бидний хийсэн шинэчлэлт танд болон үйлчлүүлэгчдэд нь таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна.
Танд энэ өдрийг аз жаргал дүүрэн өнгөрүүлэхийг хүсье.

Блогийн бусад нийтлэлүүд

© 2022 Том Заан ХХК.