2023. 04. 07

“Ангиллууд” цэс шинэчлэгдлээ

Ангилалтай хамааралтай үйлдлүүдийг бид илүү оновчилж “Ангилал” цонхыг шинэчиллээ. Ангилал цонхыг ашиглан та бүхэн ангилал үүсгэх, ангилалдаа бараа нэмэх болон цэсэнд харагдах ангиллыг сонгох боломжтой.

Ангилал үүсгэхдээ дэлгэцийн баруун дээд хэсэгт байрлах “Ангилал үүсгэх” товчлуурыг дарж үүсгэнэ.

Хэдэн ч ангилал үүсгэх боломжтой бөгөөд хэрэглэгчдэд харагдуулж эсвэл харагдуулахгүй байх боломжтой.

Энэ удаагийн шинэчлэлээр бид “Ангиллын нэр”-ийг өөрчилж солиход илүү хялбар болгосон. Ангиллын мэдээлэл хэсэгт “Шинэчилсэн нэр”-ийг бичиж “Хадгалах” товчлуурыг дарснаар ангиллын нэр хялбархан солигдоно.

Ангилалд барааг 2 аргаар нэмэх боломжтой.

Үүсгэсэн ангилал доторх “Бараанууд” хэсгийн “Бараа нэмэх” товчлуурыг дарж, гарч ирсэн цонхноос ангилалд хамаарах бараануудыг сонгоод “Нэмэх” товчлуурыг дарж ангилалд бараа нэмж болно.

Мөн “Барааны мэдээлэл шинэчлэх” цонхыг ашиглан ангилалд барааг хялбархан нэмэх боломжтой.

Бараа нь хэдэн ч ангилалд хамаарагдаж болно. Мөн идэвхгүй буюу “Ноорог” хэсгийн бараануудыг дээрх аргаар ангилалд оруулах боломжтой.

Ангиллаас барааг мөн 2 янзаар буюу “Ангилал” болон “Барааны мэдээлэл шинэчлэх” хэсгээс хасах боломжтой болголоо.

Та бүхэн маань "Ангиллын дэлгэрэнгүй мэдээлэл"-тэй цонхоо ашиглан ангилал доторх бараануудын харагдах дарааллыг өөрчлөх, удирдах боломжтой.

Дээш, доош чирж зөөх дүрс нь барааны зургийн өмнө байрлаж байгаа.

Үүсгэсэн ангиллаа удирдах буюу ангилал устгах, ангиллыг цэсэнд харагдуулах, дарааллыг өөрчлөх зэрэг үйлдлүүдийг "Ангилал" цэсийг дараад гарч ирэх цонхоор удирдана.

Ангилал цонхноос цэсэнд тухайн ангиллыг "нүд"-ний дүрс ашиглан харагдуулж эсвэл нууж болно.

Харин "Нүүр хуудас" цэсийг ашиглан дэлгүүрийн нүүр хуудсанд харагдах ангиллуудаа удирдаарай.

Блогийн бусад нийтлэлүүд

© 2023-2024 КОМ МН Платформ ХХК.